Kako se vrši prevoz pokojnika iz inostranstva?

zemlja.rs_Prevoz pokojnika iz Austrije

Sa sve većim procentom migracija stanovništva u evropske zemlje, a naročito u Nemačku i Austriju i to najpre zbog posla, neosporno dolazi i do nekih, ne tako prijatnih situacija. Jedna od onih, koje su izuzetno teške, sasvim sigurno je i kada draga osoba premine u inostranstvu. Nema sumnje da je to šok za sve, ali je u isto vreme i trenutak kada je potrebna trezvenost na prvom mestu, prosto zato što je neophodno organizovati sve oko prevoza tela preminule osobe i sahrane.

Svakako da nije tako jednostavno organizovati prevoz pokojnika iz Austrije, ali obično članovi porodice žele da sahrana bude obavljena u otadžbini, pa će preduzeti sve što je potrebno kako bi telo njima drage osobe koja je preminula u Austriji, bilo na vreme dopremljeno i sahranjeno onako kako dolikuje.

U tome će im svakako pomoći i odabir odgovarajuće kompanije, koja je specijalizovana za prevoz pokojnika iz Austrije  i koja će se pobrinuti za to da celokupan postupak prođe u najboljem redu i uz poštovanje svih aktuelnih zakona i protokola.

Prevoz pokojnika iz Austrije, šta je specifično?

Olakšavajuća okolnost u takvoj situaciji, ako to može da se smatra olakšavajućom okolnošću, svakako je činjenica da su Austrija i Srbija povezane i avionskim linijama, što znači da prevoz pokojnika iz Austrije  može biti izvršen i avionom. Iako je u pitanju usluga koja je skuplja u odnosu na prevoz tela preminule osobe drumskim putem, ipak može da bude izvršena mnogo brže. A u tako teškoj situaciji mnoge porodice žele da što je moguće pre obave sve potrebne formalnosti, kako bi bila organizovana sahrana.

Svakako nema sumnje da je prevoz pokojnika iz Austrije proces koji se smatra kompleksnim i to ne samo zato što je potrebno poznavati zakone obe zemlje i naravno poštovati ih, već i zato što celokupan proces treba organizovati.

U trenucima tuge i žalosti nakon gubitka voljene osobe, porodice se često suočavaju sa brojnim izazovima, a jedan od najkompleksnijih može biti prevoz tela preko međudržavnih granica. Prevoz pokojnika iz Austrije, kao zemlje koja je poznata po visoko razvijenim standardima i strogo regulisanim procedurama, zahteva naročitu pažnju i angažovanje kompanija kojima je upravo to i specijalnost.

A izuzev administrativnih poteškoća i onih koje se smatraju logističkim, posebno je važno razumeti i emocionalni teret koji će, bez ikakve sumnje osetiti članovi porodice preminulog lica. Upravo zato se uvek preporučuje angažovanje kompanija, koje su specijalizovane za prevoz pokojnika iz Austrije, jer će one najjednostavnije ispuniti sve korake koji su neophodni tokom ovog postupka, počev od pribavljanja dokumentacije koja je potrebna, do komunikacije sa nadležnim institucijama i planiranja celokupnog procesa.

Koraci koje je neophodno preduzeti?

Evropska zemlja koja ima prilično stroge zakone i regulative vezane za sahranjivanje, Austrija ima i strogo definisana pravila koja se odnose na prevoz preminulih lica. Upravo zato i jeste važno da kompanija koja vrši prevoz pokojnika iz Austrije bude upoznata sa aktuelnim zakonskim regulativama i naravno da ih u potpunosti poštuje, te da se pobrine za pribavljanje potrebne dokumentacije i za sve druge detalje koji su bitni za nesmetani prevoz tela preminulog.

Sem toga, ova zemlja ima potpisane bilateralne sporazume sa određenim zemljama, pa je takođe važno da konkretna firma, koja će vršiti prevoz bude upoznata sa odredbama tih sporazuma ukoliko se oni odnose i na prevoz tela u našu zemlju, uzevši u obzir da to može u velikoj meri olakšati i prevoz pokojnika iz Austrije.