Tag Archive for: kvalitet

Malina je izrazito zdrava i u ishrani kvalitetna voćka, sve više se njene vrednosti prepoznaju i na ovim prostorima i to je razlog što se broj zasada maline povećava. Veliki broj proizvođača maline su privatna gazdinstva, neka od njih godinama gaje malinu i iskusni su u sadnji, podizanju zasada i njihovom održavanju, ali ima i onih koji bi da se bave proizvodnjom maline, a nemaju iskustva u toj oblasti, oni treba da se oslone na savete iskusnih proizvodjača i stručnjaka.

Od njih će najbolje čuti sve o prednostima gajanje maline, sadnji i najboljim sadnicama, o navodnjavanju i protivgradnom sistemu, ali i o tržištu i izvozu. Kako god, sigurno će prvi savet biti da dobar zasad i dobar rod zavisi od kvalitetnih sadnica malina.

Kad birate sadnice maline cena ukazuje na kvalitet

Pre sadnje malina, veoma je važno obezbediti dobre sadnice maline, od njihovog dobrog kvaliteta zavisi i kvalitet malinjaka, prinos, ali i kvalitet roda malina. Ukoliko sadni materijal nije visokog kvaliteta, zasad neće dati dobre rezultate. Važno je raspitati se u kom rasadniku se prodaju sertifikovane sadnice visokog kvaliteta, i dok tražite sadnice malina cena Vam može biti jedan od  pokazatelja njihovog kvaliteta.

Sertifikat je garancija da sadnice nisu zaražene nekom bolešću koja može da ometa rast i razvoj voćke. Najkvalitetnije su sadnice dobijene iz kulture tkiva, za ovakve sadnice maline cena je obično nešto viša, ali se isplati uložiti u njih, zato što se isplate kroz povećan rod i dužu eksploataciju.

Sertifikovane sadnice maline za sadnju

Ukoliko je reč o velikoj površini zasada, sadnice maline treba poručiti u zimu, da bi na vreme bio pripremljen potreban broj. Sadnice se najbolje primaju ako se posade odmah posle vadjenja, a kada to nije moguće čuvaju se u trapovima ili hladnjačama, tako se čuvaju od isušavanja, izmrzavanja, ali i mehaničkih oštećenja.

Ukoliko su izdanci duže vreme bili u transportu, treba ih odmah potopiti u vodu i saditi ih tek posle 24 sata. Uvek se sade izdanci čiji je identitet poznat, to je veoma važno za sadnice malina, cena i identitet iz sertifikata su znak kvaliteta, a samim tim preduslov kvaliteta malinjaka i ploda maline.

Rasadnici sa tradicijom i iskustvom

Osnova voćarske proizvodnje je u tržištu voćnih sadnica. Ovo tržište  raste iz godine u godinu, razlog je sve veća potreba za ovim voćem, ali se baš zbog toga dešava da se sadnice malina mogu nabaviti i od neproverenih proizvodjača, zato je važno da nabavljate sadnice sa sertifikatom Ministarstva poljoprivrede iz rasadnika sa tradicijom, koji u proizvodnji ovih izdanaka imaju dugogodišnje iskustvo i mogu da Vam garantuju siguran kvalite sadnice, koja će kroz godinu dana doneti kvalitetan malinjak i plod u tom malinjaku.

Kvalitet sadnice se ne postiže lako, podrazumeva korišćenje i naučnih i tehnoloških saznanja, to je moguće samo u dobro organizovanim i uspešnim rasadnicima, većina njih jeste nastala kao rezultat porodične tradicije u kalemljenju i podizanju voćnih sadnica. Takvi rasadnici imaju odličnu saradnju i jaku vezu sa Ministarstvom poljoprivrede koje izdaje potrebne sertifikate i dokumentaciju koja prati sadnicu i garantuje kvalitet.